Vroue Landbou Unie Noord

Vir die VROU wat kan waag en leef

Hallo en welkom

VLU Noord is gestig 1 Oktober 1995, net na die koms van die Nuwe Suid-Afrika, het die voormalige Transvaal Vroue Landbou-unie besluit om te ontbondel in vier provinsiale organisasies geskoei op die grense van die ou Transvaal. So het dan ontstaan VLU Noord, VLU Mpumalanga, VLU Overvaal in die Gauteng provinsie en VLU Noord-Wes.

Vriendskap wat uit die hart vloei kan nie deur teëspoed gevries word nie, net soos water wat vloei uit die fontein nie in die winter kan stol nie.

VLU bou vriendskapsbande!

Vir wie is die Vroue Landbou Unie? Vir die VROU wat kan waag en leef!

Inspirerend- Opvoedkundig – Avontuurlik- Kreatief wees.

Wie ons is en wat ons doen

Doelstellings van VLU Noord

Om opvoedings geleenthede te bied aan sy lede sodat hulle in staat sal wees om doeltreffend deel te neem aan die landelike en algemene gemeenskapslewe en die ontwikkeling daarvan. Ten einde hierdie doelstelling te bereik het die Organisasie mandaat om:

  • Te voorsien in die verruiming van die opvoeding van vroue deur onderrig en opleiding in alle vertakkinge van landbou en tuinbou, kreatiwiteit, aktuele sake, kultuur, VLU ons eie, en gesondheid.
  • Waar moontlik, takke in Limpopo provinsie te stig;
  • Op te tree tot voordeel van die vrou en kind, gesin en gemeenskap;
  • Fondse in te samel, toekennings en skenkings te maak, ledegeld te hef, lenings aan te gaan en erflatings en ander voordele te ontvang.
  • Enigiets te doen wat bevorderlik vir die doelstellings van die Organisasie is.

Lidmaatskap

Lidmaatskap is oop vir vrou bo 14 jaar, in die Limpopo provinsie, wat hulle aan die bepalings van die grondwet van die Organisasie onderwerpe. ʼn Lid mag nie die VLU Noord as propaganda middel vir enige politieke en/of kerklike organisasie gebruik nie. ʼn Lid is slegs ʼn lid as haar ledegelde opbetaal is.

Samestelling

VLU Noord bestaan uit drie streke naamlik: Bosveldstreek, Koraalstreek en Soetdoringstreek. Die streke is weer onderverdeel in verskeie takke.

Taal

Die amptelike voertale van die VLU Noord is Afrikaans en waar nodig Engels.

Affiliasie

VLU Noord is geaffilieer by Suid-Afrikaanse Vroue Landbou Unie en by die ‘Associated Country Women of the World”.

Amptelike mondstuk

Die Kremetart is VLU Noord se amptelike mondstuk. Elke lid is ipso facto n intekenaar.

Werksaamhede

Elke jaar behandel VLU Noord ʼn tema, projek,  een van die 6 studierigtings, ʼn skrywer van die jaar, ʼn kunstenaar van die jaar, ʼn persoonlikheid van die jaar asook die bome van die jaar.

Elke jaar is daar ook verskeie kompetisies ten einde die lede in staat te stel om hul talente te ontdek en vaardighede aan te leer.

Die drie streke hou elke jaar ʼn konferensie en saam hou die streke ʼn kongres gedurende Mei-maand.

SPESIALE DAE| SPECIAL DAYS

SAVLU-Dag: Kies enige dag gedurende September om spesiale aandag aan die oorkoepelende organisasie, die SAVLU, te gee (bv. nooi nie-lede vir ’n tee, hou ’n vasvra oor SAVLU, of hou spesiale fondsinsamelingsaksies).

ACWW Day – 29 April: Awareness days have been introduced by the Associated Country Women of the World (ACWW) as a means of introducing the organisation and the work it does. Members are requested to celebrate ACWW Awareness Day annually on 29 April, or as close to this date as possible. Such a celebration could be devoted to an international day (i.e. honouring another country which has member societies of ACWW) or it could be devoted to the projects and other activities of ACWW itself – in order to create awareness for our world international organisation.

VLU NOORD WELWILLENDHEIDSFONDS/ WAU NORTH GOODWILL FUND

Die opbrengs van die rente van die fonds word aan ’n verdienstelike organisasie uitbetaal. Takke nomineer organisasies  by VLU Noord President.

Sluitingsdatum: 30 November van elke jaar.

“Die eerste stap om êrens te kom, is om te besluit om nie vas te steek waar jy is nie.”

– J.P. Morgan

“Wees bereid om elke liewe oggend ʼn beginner te wees.”
– Meister Eckhart

Kontak Ons

© 2017 Copyright - VLU Noord