Hallo en Welkom

VLU Noord is gestig 1 Oktober 1995, net na die koms van die Nuwe Suid-Afrika, het die voormalige Transvaal Vroue Landbou-unie besluit om te ontbondel in vier provinsiale organisasies geskoei op die grense van die ou Transvaal. So het dan ontstaan VLU Noord, VLU Mpumalanga, VLU Overvaal in die Gauteng provinsie en VLU Noord-Wes.

Vir wie is die Vroue Landbou Unie?

Vir die VROU wat kan waag en leef!

Inspirerend- Opvoedkundig – Avontuurlik- Kreatief wees.

Wie ons is en wat ons doen

Hartlik welkom op ons VLU Noord Webblad. Met trots vertel ons u graag meer oor ons wonderlike vroue organisasie.

Doelstellings van VLU Noord

Ons poog om vroue op te hef en die geleentheid te bied om te groei as vrou in alle fasette sodat sy dit kan uitleef in haar gemeenskap en by haar gesin.
Ons is dinamiese dames wat ons op alle lewens terreine bekwaam.

VLU bied vir elke vrou ‘n ideale platvorm om haar tot haar volle potensiaal te kan ontwikkel en dan weer haar kosbare kennis aan haar mede VLU vriendinne te kan oordra.

Ons Missie

Ons bied die dames hoë kwaliteit programme aan waar hulle leersame kennis kan opdoen en hulself so kan bemagtig dat hulle hul plek volkome kan volstaan as bemagtigde en meelewende landsburgers en Tuisteskeppers.

Ons Visie

Die VLU is ‘n opvoedkundige vroue organisasie wat volwasse vroue met dieselfde waardes elke geleentheid bied om as vrou te groei en haar toe te rus sodat sy daadwerklik ‘n bydrae kan lewer tot die ontwikkeling van ons land.

Lidmaatskap

Lidmaatskap is oop vir vrou bo 14 jaar, in die Limpopo provinsie, wat hulle aan die bepalings van die grondwet van die Organisasie onderwerpe. Ons is ‘n nie- politiese en nie- sektariese organisie.

Samestelling

VLU Noord bestaan uit drie streke naamlik: Bosveldstreek, Koraalstreek en Soetdoringstreek. Die streke is weer onderverdeel in verskeie takke.

Taal

Die amptelike voertale van die VLU Noord is Afrikaans en waar nodig Engels.

Affiliasie

VLU Noord is geaffilieer by Suid-Afrikaanse Vroue Landbou Unie en by die ‘Associated Country Women of the World”.

Amptelike mondstuk

Die Kremetart is VLU Noord se amptelike mondstuk en word 2 keer per jaar uitgegee.

Werksaamhede

Elke jaar behandel VLU Noord ʼn tema, projek,  ʼn persoonlikheid van die jaar asook die bome van die jaar. En dan al om die ander jaar ʼn skrywer van die jaar en ʼn kunstenaar van die jaar en dan ook 6 studierigtings wat ingewerk word tydens byeenkomste.

Elke jaar is daar ook verskeie kompetisies ten einde die lede in staat te stel om hul talente te ontdek en vaardighede aan te leer.

Die drie streke hou elke jaar ʼn konferensie en saam hou die streke ʼn kongres gedurende Mei-maand.

SPESIALE DAE| SPECIAL DAYS

SAVLU-Dag: Kies enige dag gedurende September om spesiale aandag aan die oorkoepelende organisasie, die SAVLU, te gee (bv. nooi nie-lede vir ’n tee, hou ’n vasvra oor SAVLU, of hou spesiale fondsinsamelingsaksies).

ACWW Day – 29 April: Awareness days have been introduced by the Associated Country Women of the World (ACWW) as a means of introducing the organisation and the work it does. Members are requested to celebrate ACWW Awareness Day annually on 29 April, or as close to this date as possible. Such a celebration could be devoted to an international day (i.e. honouring another country which has member societies of ACWW) or it could be devoted to the projects and other activities of ACWW itself – in order to create awareness for our world international organisation.

VLU NOORD WELWILLENDHEIDSFONDS

Die opbrengs van die rente van die fonds word aan ’n verdienstelike organisasie uitbetaal. Takke nomineer organisasies  by VLU Noord President.

Sluitingsdatum: 30 November van elke jaar.

Vroue met vlerke is ‘n geloofsreis…..en totdat jy jou vlerke gesprei het, het jy geen idee hoe ver jy kan vlieg nie.

Markentak in Bosveldstreek en Hangliptak in Koraalstreek bestaan nie meer nie.

VLU bou vriendskapsbande!

Wees iemand wat almal soos ‘n ”iemand” laat voel..

– Mooiste Jy

Kontak Ons

© 2017 Copyright - VLU Noord